close
تبلیغات در اینترنت
شاه بیت های ماندگار (۵۳)
درخواست فیلم دانلود سریال جدید دانلود فیلم ایرانی دانلود فیلم خارجی
 • غزل

  غزل " به دار اولی"

 • غزل

  غزل "اهل دام"

 • غزل

  غزل "دارایی"

 • غزل

  غزل " پیش از غم تو "

 • غزل

  غزل "کاشانه"

 • غزل

  غزل "هنر آموز"

 • غزل

  غزل "شب فرقت"

 • غزل :روی دلدار

  غزل :روی دلدار"

 • غزل

  غزل "سبکبار"

 • غزل

  غزل "دوری و دیری "

 • غزل

  غزل "حاجب"

 • غزل

  غزل " آن کیست "

 • دوبیتی

  دوبیتی "چاهی تنگ "

 • دوبیتی

  دوبیتی "تسبیح"

 • غزل

  غزل "پرده دار "

 • غزل

  غزل "دختر بهار"

 • غزل

  غزل "کمان ابرو"

 • غزل :حرف ننوشته

  غزل :حرف ننوشته"

 • غزل

  غزل "بازیچه"

 • شاه بیت های ماندگار (۸۲)

  شاه بیت های ماندگار (۸۲)

 • شاه بیت های ماندگار (۸۱)

  شاه بیت های ماندگار (۸۱)

 • شاه بیت های ماندگار (۸۰)

  شاه بیت های ماندگار (۸۰)

 • شاه بیت های ماندگار (۷۹)

  شاه بیت های ماندگار (۷۹)

 • شاه بیت های ماندگار (۷۸)

  شاه بیت های ماندگار (۷۸)

 • شاه بیت های ماندگار (۷۷)

  شاه بیت های ماندگار (۷۷)

 • شاه بیت های ماندگار (۷۶)

  شاه بیت های ماندگار (۷۶)

 • شاه بیت های ماندگار (۷۵)

  شاه بیت های ماندگار (۷۵)

 • شاه بیت های ماندگار (۷۴)

  شاه بیت های ماندگار (۷۴)

 • شاه بیت های ماندگار (۷۳)

  شاه بیت های ماندگار (۷۳)

 • شاه بیت های ماندگار (۷۲)

  شاه بیت های ماندگار (۷۲)

 • شاه بیت های ماندگار (۷۱)

  شاه بیت های ماندگار (۷۱)

 • شاه بیت های ماندگار (۷۰)

  شاه بیت های ماندگار (۷۰)

 • شاه بیت های ماندگار (۶۹)

  شاه بیت های ماندگار (۶۹)

 • شاه بیت های ماندگار (۶۸)

  شاه بیت های ماندگار (۶۸)

 • شاه بیت های ماندگار (۶۷)

  شاه بیت های ماندگار (۶۷)

 • شاه بیت های ماندگار (۶۶)

  شاه بیت های ماندگار (۶۶)

 • شاه بیت های ماندگار (۶۵)

  شاه بیت های ماندگار (۶۵)

 • شاه بیت های ماندگار (۶۴)

  شاه بیت های ماندگار (۶۴)

 • شاه بیت های ماندگار (۶۳)

  شاه بیت های ماندگار (۶۳)

 • شاه بیت های ماندگار (۶۲)

  شاه بیت های ماندگار (۶۲)

تبلیغات در سایت تبلیغات در سایت

تبلیغات

پخش کننده

پخش تصادفی بیش از ۵۰۰ دقیقه موسیقی سنتی ایرانی

786

جداکننده

شاه بیت های ماندگار (۵۳)

گفتم دلی که دیده است پیر و غریب و خسته  ؟

کـامـروز چـنـد روز اسـت کز پیش ما جدا شد

نـاگـاه کـودکـی گـفـت دیـدم دلـی شـکـسـته

در دام زلــف یــاری افــتــاد و مــبــتـلـا شـد

خاقانی

***

بـه‌دل‌ گـفـتـم کـدامیـن شیوه دشوارست درعالم

نـفـس در خـون تـپـیـد وگـفـث‌: پـاس آشـنـاییها

بیدل دهلوی

***

لب بر لب کوزه بردم از غایت آز

تا زو طلبم واسطه عمر دراز

لب بر لب برنهاد و بر گفت به راز

من همچو تو بوده ام دمی با من ساز

خیام

***

به گریه گفتمش ای گل دلم به هیچ بخر

بخنده گفت که در جنس خویش آب مکن

رونقی همدانی

***

یـارب غـم آن سـرو خـرامـان بـه که گویم ؟

دل نیست بدستم سخن جان به که گویم ؟

خـونـابـه ی پـیـدا هـمـه بـیـنـنـد خـود از چـشم

احـوال جـگـر خـوردن پـنهان به که گویم ؟

امیرخسرو دهلوی

***

دنــیــا حـریـف سـفـلـه و مـعـشـوق بـیـوفـاسـت

چـــون مـــی‌رود هـــر آیــنــه بــگــذار تــا رود

سعدی

***

از من مپرس کز غم تو چون گریستم

دور از دو چشم مست تو من خون گریستم

رفت آنکه بود لیلی من،  منهم از غمش

رفتم زدست بس که چو مجنون گریستم

سید هادی حائری ( معاصر)

***

دلـبـرا چـنـدیـن عـتـاب و جنگ و خشم و ناز چیست؟

از مـن مـهـجـور سـرگـردان چـه دیـدی؟ بـاز چـیست؟

اوحدی

***

یک دم خوش را هزاران آه حسرت در قفاست

خــرج بـیـش از دخـل بـاشـد در دیـار زنـدگـی

صائب

***

واعـظ شـحـنـه شناس این عظمت گو مفروش

زان که منزلگه سلطان، دل مسکین من است

حافظ

***

دوست دارم که کست دوست ندارد جز من

حــیــف بــاشــد کـه تـو در خـاطـر اغـیـار آیـی

سعدی

***

گـفـتـم کـه دل اهـل جـنـون را بـه چه بستی

دسـتـی بـه سـر زلـف شـکـن بـر شکنش کرد

سیف فرغانی

***

به محفلی که بریدند دیگران کف دست

چه ها رسید ز حسرت دل زلیخا را

عاشق اصفهانی

***

ذوق وصـلـی ‌کـه بـه امّید دلی خوش می‌کرد

«‌لـن‌تـرانـی‌» شـد و در آتـش طـورم افـکـند

بیدل دهلوی

***

وای! ایــن‌پــیــر خــرابــات هــم از اهـل ریـاسـت

زهـر در شـیـشـه دهـد جـای مـی، ایـن‌باده‌فروش

دیـدمـش دوش ز مـیـخـانـه بـه مـسـجـد بشتافت

دل صــنــم‌خــانــه ی اهــریـمـن و سـجـاده بـه‌دوش!

بارق شفیعی

***

چـراغ طـور در فـانـوس مـسـتـوری نـمـی‌گـنجد

بـــرون آور مـــرا از پـــرده ی پـــنــدار ای ســاقــی

صاب تبریزی

***

مرو ای چشم در دنبال خوبان . کور میگردی

چو یعقوب از فراق یوسفش . من امتحان کردم

راجی تبریزی

***

فرقی میان چاه و زندانت نمی‌بینم

راهی به جز بزمِ ترنج و تیغ، پیدا کن

 

رضا احسان پور

***

گفتی چرا دادی ز کف آن زلف کافر کیش را

اندک شکیبی داشتم گم کرده بودم خویش  را

عمرم به هجران صرف شد سوی خودم دیگرمخوان

شادی دم مردن بود  حسرت فزا . درویش را

نوری اصفهانی

***

چیست دانی  غنچه های ناشکفته در چمن ؟

بلبلان بر شاخ گل، دلهای پر خون بسته اند

جامی

***

به یک کرشمه زلیخاوشی دل ما را

چنان ربود که یوسف دل زلیخا را

نوید

***

 

786

جداکننده